R445

Bóthar réigiúnach is ea an R445. Leanann sé an M7 ar an gcúrsa ón Nás go Port Laoise. Téann sé trí Droichead Nua, Cill Dara, agus Mainistir Eimhín chomh maith.