Is éard atá i gceist le sopránamhránaí (bean, nó buachaill óg de gnáth) den ghuth is airde scála.