Is éard is stocmhalartán ann ná ionad nó foirgneamh ina dtagann daoine le chéile le stoic agus scaireanna a dhíol agus a cheannach; nó cumann daoine a mbíonn an cineál gnó sin ar bun acu.