Airí atá sa Tógálacht a bhíonn i gceist i gcás galair go bhféadfadh an galar aistriú ó dhuine go duine.