Is feoil an uancaora úsáidte mar bhia iad uaineoil agus caoireoil.

caoireoil