Is é an t-éadan an chuid d'aghaidh an duine atá suite os cionn na malaí. Uaireanta, is í an aghaidh uile atá i gceist leis an bhfocal seo. Bathais a deirtear in Albain.

Éadan