Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Is acht de chuid Oireachtas na hÉireann é Acht na dTeangacha Oifigiúla (English: The Official Languages Act 2003).

Síníodh Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ina dhlí ar 14 Iúil 2003. Is é príomhaidhm an Achta a chinntiú go gcuirtear feabhas ar sholáthar seirbhísí poiblí trí Ghaeilge.

Déantar foráil san Acht do sholáthar seirbhísí poiblí trí Ghaeilge ar thrí bhealach:

  • trí fhorálacha an Achta atá infheidhme maidir le gach comhlacht poiblí faoin Acht;
  • trí rialacháin a dhéanann an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta atá infheidhme freisin maidir le gach comhlacht poiblí faoin Acht; agus
  • trí scéimeanna teanga, a aontaítear le gach comhlacht poiblí ar leith agus a fhorálann do mhéadú de réir a chéile ar líon agus ar chaighdeán na seirbhísí a chuireann an comhlacht poiblí sin ar fáil trí Ghaeilge.

Bunaíodh Oifig an Choimisinéara Teanga faoin Acht sa bhliain 2004. Is iad príomhfheidhmeanna na hOifige sin monatóireacht a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil forálacha an Achta á gcomhlíonadh ag comhlachtaí poiblí, agus bearta riachtanacha a dhéanamh chun a chinntiú go gcomhlíonfaidh comhlachtaí poiblí a ndualgais faoin Acht.[1][2]

Féach FreisinCuir in Eagar

TagairtíCuir in Eagar

  1. Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 -An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
  2. Ról an Choimisinéara Teanga -An Coimisinéir Teanga