Is éard a bhí i gceist leis an Sciobadh ar an Afraic ná an dóigh a ndearna mórchumhachtaí na hEorpa forghabháil, deighilt, agus coilíniú ar chríocha na hAfraice i ré an Nua-Impiriúlachais ón mbliain 1881 go dtí an bhliain 1914. Tugtar Críochdheighilt na hAfraice agus Concas na hAfraice air freisin.

An Sciobadh ar an Afraic