Balla (struchtúr)

struchtúr ingearach a shainíonn limistéar

Is struchtúr brícecloch ingearach le hachar talún a iniamh nó a scaradh é an balla (fallamúr uaireanta).

Balla