Ba iad Cáin agus Áibil an dá mhac Ádhamh agus Éabha de réir Leabhar Gheineasas. Luaitear iad sa Sean-Tiomna.

Cáin agus Áibil