Is éard is cáin bhreisluacha (CBL) ann ná cáin tomhaltais a ghearrann an stát ar tháirgí, ábhair agus seirbhísí.