Is comhartha poncaíochta (,) ag cur in iúl sos idir codanna abairte nó ag scaradh míreanna ina liosta í camóg.