Cluain Fearta

áit lonnaithe

Sráidbhaile beag Éireannach is ea Cluain Fearta atá suite in oirthear Chontae na Gaillimhe, leath-bhealach idir Béal Átha na Sluaighe agus Port Omna. Is ann atá Ardeaglais Chluain Fearta, suí na Deoise Chluain Fearta.