Is ceantar suite i gComhairle Shiorrachd Lannraig a Deas é Dail Chluaidh.