Is leagan cainte é ón Laidin an frása De facto. Is í an chiall atá leis ná "de réir chleachtais" nó "ó ghníomh" ach ní de réir dlí.