Is brainse den eolaíocht eacnamaíochta í an Eacnaiméadracht Tagann an focal ón nGréigís (oikos nó teach agus metrikos nó tomhas; miosúr). Ciallaíonn an eacnaiméadracht an stáidéar eolaíoch eimpíreach a dhéantar ar an ngaol idir athróga eacnamaíochta. Úsáidtear modhanna matamaiticiúla agus staitistiúla. Baintear leas as an eacnaiméadracht sa thimthriall gnó, sa stocmhargadh, i gcúrsaí airgeadais, i margaíocht agus i réimse eile.

Anailís amshraitheanna
Cúlchéimniú neamhlíneach

Anailís ChúlchéimnitheCuir in Eagar

Toimhdí

  • 1.Líneacht na paraiméadar

Tá líneacht na paraiméadar ag an samhail chúlchéimnithe simplí (athróg neamhspléach amháin) agus iolraigh.

 
  • 2. Is é n an mhéid an tsampla randamaigh: Tá   dáilte go neamhspléach agus go comhionann.
  • 3. Gan il-chomhlíneacht fhoirfe

Tá na meastóirí neamhspléach go líneach.

  • 4.Tá an luach ionchais coinníollaí an earráid iarmharaigh cothrom le nialas
 
  • 5.Homaisceideastacht
 ,

Is iad na Toimhdí 1-5 na Toimhdí Gauss Markov. Nuair nach bhfuil na Toimhdí Gauss Markov sáraithe, is é MNLF an meastóir (meastóir líneach neamhlaofa is fearr).

Samhail chúlchéimnitheCuir in Eagar

  • Is iad X (nó  ) na hathróga neamhspléacha.
  • Is é y an athróg spléach.
  • Is iad   (nó  ) na paraiméadar anaithnide.
 

Agus an meastóir,