Is faireog san inchinn a thálann hormóin a mbíonn éifeacht acu ar an bhfaireog thíoróideach é an Hipeatalamas.