Is éard is Hipitéis Avogadro ann (dá ngairtear uaireanta Dlí AvogadroPrionsabal Avogadro) ná Gásdlí thurgnamhaigh, a cheanglaíonn toirt gáis le méid na substainte gáis atá i láthair.

De réir hipitéis Avogadro;

"Is ionann uimhir na móilíní i gcomhthoirteanna de na gáis chéanna nó éagsúla, nuair atá siad uile ag an mbrú agus ag an teocht chéanna."

"I gcás maise ar leith de ghás idéalach, bíonn toirt agus méid (móil) an gháis comhréireach go díreach, má tá an teocht agus an brú tairiseach".

Nuair a mheasctar dhá ghás gan imoibriú ceimiceach a tharlú eatarthu, bíonn toirt an mheascáin cothrom le suim na ngás a meascadh. Má tharlaíonn imoibriú ceimiseach eatarthu ansin, is minic freisin a bhíonn toirt an toraidh (más gás é) cothrom le suim toirteanna na ngás a d'imiobrigh, m.s. toirt amháin higrigine agus toirt amhain clóirín ag tabhairt dha thoirt d'aigéad hidreaclórach.

Go fíormhinic, áfach, ní bhíonn toirt an gháis a ghintear cothrom le suim toirteanna na ngás a d'imoibrigh, m.s. dha thoirt hidrigine agus toirt amhain ocsaigine ag tabhairt dhá thoirt ghal uisce, agus trí thoirt hidrigine agus toirt amháin nítrigine ag tabhairt dhá thoirt amóinia.