I dteangacha is éard is meafar ann ná tróp cainte nó samhail de rud i bhfoirm ruda eile (ar nós, diabhal de ghasúr, leon fir, bábóg girsí). Baintear úsáid astu ar mhaithe le cur le héifeacht reitriciúil trí thagairt go díreach do rud áirithe trí rud eile ar fad a lua. Is féidir go gcabhróidh siad le pointe a shoiléiriú nó cosúlachtaí idir dhá rud atá éagsúil a thabhairt chun solais.

Meafar

Féach freisin

cuir in eagar