Is éard is monagamas ann ná an cleachtadh nó an nós duine amháin a phósadh agus gan duine ar bith eile a phósadh.

Monagamas