Is comhaontú dlíthiúil a thugann banc, cumann foirgníochta, etc. airgead ar iasacht ag ús mar mhalairt le haghaidh teideal a thógáil as réadmhaoin an bhféichiúnaí, le coinníoll a n-éiríonn tíolacadh an teideal ar neamhní ar íocaíocht an fiach é morgáiste.