Naomh Raiféal (an tArdaingeal)

Is Ardaingeal é Raiféal i dtraidisiúin na gCríostaithe, na nGiúdach agus na nIoslamach.

Naomh Raiféal an Ardaingeal