Is comhlachas comhdhéanta de dhaoine iad na póilíní a bhfuil cumhacht an Stáit acu, agus é mar aidhm acu an dlí a fhorfheidhmiú, sábháilteacht, sláinte agus sealúchais saoránach a chinntiú, agus coiriúlacht agus neamhord sibhialta a chosc.

Na Gardaí, póilíní na hÉireann ar am lóin.