Is ceathairshleasán ina bhfuil a thaobhanna atá an fhad céanna é rombas.

Rombas