Is ainmhí gan chnámh droma é sliogiasc (nó maorachiasc sliogánach), ag a bhfuil sliogán crua, ón bhfarraige.

Diúilicíní (i ndiaidh cócaireachta)