Sa ghéineolaíocht daonra, is éard is sreabhadh géinte ann ná (ar a dtugtar freisin géinimirce) aistriú ailléile na ngéinte ó phobal amháin go ceann eile.