Is mótarfheithicil chumhachtach mhór é tarracóir, a úsáidtear ar feirmeacha .

Tarracóir