Tarracóir

Is mótarfheithicil chumhachtach mhór é tarracóir, a úsáidtear ar feirmeacha .