Is teanga mharcála ilfheidhmeach í Teanga Mharcála InbhreisitheXML (ón mBéarla eXtensible Markup Language). Is fo-thacar simplithe í den Teanga Chaighdeánach Mharcála Ghinearálaithe nó SGML. Dearadh í le go mbeadh sí réasúnta soléite do dhuine.

XML
XML icon.svg
Iarmhír comhadainm .xml
Cineál meáin application/xml
text/xml
Aitheantóir Aonfhoirmeach Sóirt public.xml
Cloíonn le public.text
Forbartha ag Feadhnacht an Ghréasáin Dhomhanda
Sórt formáid Teanga mharcála
Síolraithe ó SGML
Formáid oscailte Is ea