Eolaíocht sheandálaíochta

(Athsheolta ó Aircéiméadracht)

Is éard atá san eolaíocht sheandálaíochta disciplín eolaíoch a bhaineann úsáid as modhanna fisiceacha agus ceimiceacha ar mhaithe leis an tseandálaíocht. Ar na modhanna úd tá an dríodreolaíocht, an phlandeolaíocht, an aircéimhíoleolaíocht, an antraipeolaíocht, agus anailísiú ábhair chun rudaí agus láithreáin a dhátú.

Tá lárionad Eorpach na haircéiméadrachta le fáil in Liége na Beilge.