Gach uile gheimhreadh gan teip(insa tuath) cuireann an Lucht Seilge na pháirceanna de mar bheadh an chaor thine ann. Brisid tré mhótaí do-áirithe agus ní fhéachaid siar. Ní thuigtear dóibh a mbaois.

Agus rud eile de, mairíonn na daoine seo mórchuid madraí rua! Is é seo a gcuspóir anuasal. Do bhí an cheart ag Oscar Wilde, dar le mórán daoine insa tuath, nuair a thug sé orthu “daoine doluaite insa tóir ar ainmhithe do-ite”. Is cuid fíor, ach brónach, é an Lucht Seilge den saol tuaithe fé láthair.


Feic: Oscar Wilde