An Roinn Fiontar, Trádála agus Infheistíochta

Is roinn de chuid rialtas Thuaisceart Éireann í an Roinn Fiontar, Trádála agus Infheistíochta.