Baile Átha Cliath Thoir Theas

toghcheantar Dháil Éireann (1948–2016)

Ba thoghcheantar Dháil Éireann suite i gContae Bhaile Átha Cliath é Baile Átha Cliath Thoir Theas idir 1948 agus 2016.

Baile Átha Cliath Thoir Theas