Cúthaileacht

Nuair a bhíonn daoine neirbhíseach nó faiteach i gcomhluadar daoine eile, is cúthaileacht í.