Ceol ina ngintear na fuaimeanna le gléasanna leictreonacha (sintéiseoir). Déantar próiseáil orthu le téipthaifeadáin nó ríomhairí is seinntear iad le callairí.

Ceol leictreonach