Comhairleoir

ionadaí i rialtas áitiúil


Tá comhairleoir ina bhall de chomhairle rialtais áitiúil i roinnt tíortha, .i. Éire. San Fhionlainn is teideal onóra é a bhronnan an rialtas ar roinnt catagóirí Fionlannaigh.