Dieppe, New Brunswick

Is cathair in oir-dheisceart New Brunswick é Dieppe. Bhí cónaí ar 23,310 duine i gcathar Dieppe sa bhlian 2011 shuas ó 18,565 duine sa mblian 2006. Is i gcontae Westmoreland atá an cathair. Fraincis don cuid is mó a labhraítear i Dieppe. Ba í an Fraincis an máthairtheanga do 72.4% do daonra an cathair sa bhlian 2011. Ba í an mBéarla an máthairteanga do 23.1% do mhuintir an cathair sa bhlian 2011.