Tugtar faoileoir nó seoleitleán ar an gcineál eitleáin nach bhfuil inneall ar bith aici agus a úsáidtear, go mór mór, le haghaidh na faoileitilte. Tá faoileoirí ann feistithe le hinneall in úsáid le haghaidh spóirt agus tá an bua orthu go bhfuil siad in ann preabadh chun siúil go neamhspleách, dul ar trus níos faide agus eitilt ardaitheach níos fearr na an gnáth faoileoir.

Glisilo DG808

D'úsáidtí faoileoirí freisin le haghaidh taighde agus gníomhaíochta míleata srl.