Fearann (bitheolaíocht)

rang tacsanomaíoch

Sa tacsanomaíocht bitheolaíochta, is éard is fearann (freisin mar sár-ríocht, nó impire) ná aicme tacsanomaíoch níos airde ná ríocht. De réir 'Córas na dTrí Ríocht, ceaptha ag' Carl Woese sa bhliain 1990,, tá 'Crann na Beatha' comhdhéanta de na trí fhrarann seo a leanas; Aircéigh, Eobaictéir agus Eocaróit.

Léiríonn leagan amach na dtacsón na bundifríochtaí éabhlóideacha sna géanóim. Tá roinnt aicmiúchán malartach beatha ann:

  • An Córas Dhá Ríocht nó 'Córas Sár-ríocht', ina bhfuil impireachta na bPrócarót(nó Monera) agus na nEocarót ann ag an barrleibhéal.
  • An Córas Sé Ríocht ina bhfuil seisear grúpaí ma a leanas luaite;Protista, Archaebacteria, Eubacteria, Fungi, Plantae, and Animalia.