Ba fháidh agus naomh é Habacúc. Luaitear é sa Sean-Tiomna.

Habacúc