Ba fháidh agus naomh é Nahúm. Luaitear é san Sean-Tiomna.

Nahúm