Sa teangeolaíocht, is moirféim curtha le deireadh an fhocail í iarmhír.