Is bóthar é mótarbhealach a bhfuil lánaí ar leith ann agus nach bhfuil aon chrosairí grád ann. Mótarfheithiclí amháin a atá ceadaithe tiomáint ar mhótarbhealach.

Siombail an Mhótarbhealaigh