Muileann an Bhata

baile i gContae Chill Chainnigh

Baile i gContae Chill Chainnigh in Éirinn is ea Muileann an Bhata.

Muileann an BhataTháinig an ainm Muileann an Bhata , ó Bhata nó stoc crainn a thit trasna an abhann in aice áit a raibh muileann . Faoi láthair tá an abhainn sin d'arbh ainm An Bhata , díreach ó dheas den bhaile , áit a thrasnaionn an bóthar o Phort Láirge go Cill Chainnigh é .Ach go dtí lár an naoú aois déag , bhí an abhainn ag dul trasna an bóthar sin i lár an bhaile , sin 300 méadar ó thuaidh ón áit a bhfuil sé anois . Bhi se ag rith tríd an áit a bhfuil An Ionad Sláinte anois. Sin an fáth go raibh láthair neamh fhorbartha ansin , mar bhi an abhainn san áit sin , nuair a bhí na tithe eile á dtógáil . Sular tógadh an Ionad Sláinte bhí teach cónaithe aon stór le dion cothrom air , foirgneamh a bhi eagsuil ó na tithe eile . Ar an taobh eile den sráid , san ait a raibh an abhainn , bhí Póna , áit a gcuirfi ainmhithe ar strae . Is clós don Comhairle Chontae anois .