Is éard is polaistiréin (giorraithe go PS) ann ná an pholaiméir aramatach -(CH2-CH(Ph))n-, faighte ó pholaiméiriúchán monaiméirí aramatacha de chuid na comhdhúile stiréin CH2=CH-Ph.

Pacáistiú déanta as polaistiréin fhorbartha.
Iógartghabhdán déanta as polaistiréin.