Is sraith litreacha scríofa chun ionadaíocht a dhéanamh de shiollaí agus (i dteangacha éigean nó céimeanna scríbhneoireacht) le haghaidh na aibítre é siolla. Tugtar lide air i nGaeilge na hAlban. '