Sráidbhailte na Seapáine

Limistéir Riaracháin na Seapáine
Réigiún na Seapáine
Maoracht na Seapáine
Cathracha Sainithe na Seapáine
Croí-Cathracha na Seapáine
Cathracha Speisialta na Seapáine
Cathracha na Seapáine
Bailte na Seapáine
Sráidbhailte na Seapáine

Is aonad riaracháin áitiúil iad na Sráidbhailte (村 murason) sa Seapáin. Is chuid de fo-roinna na Maorachta iad na sráidbhailte.

an tSeapáin roinnte i Réigiún

Bhíonn na Ceantair foroinnte i mbailte agus sráidbhailte.

Tá an sráidbhaile níos mó ná an lonnaíocht féin toisc gur fo-roinn den cheantar faoin tuath (郡 gun) é. De bharr comhnascadh, tá an méid sráidbhailte sa Seapáin ag dul i laghad.