Is dán é Subh Milis leis an údar Séamus Ó Néill.

Dán beag simplí is ea Subh Milis, ach dán éifeachtach is ea é freisin mar go gcuireann sé an léitheoir óg ag smaoineamh ar shaol an duine. Úsáideann an file eachtra beag coitianta chun muid a chur ag smaoineamh.

Bhí subh milis
Ar bhas-crann an dorais
Ach mhúch mé an chorraí
Ionam d'éirigh,
Mar smaoinigh mé ar an lá
A bheas an bhas-crann glan,
Agus an lámh bheag
Ar iarraidh.
There was jam
On the doorhandle
But I suppressed the vexation
That rose up in me,
Because I thought of the day
That the doorhandle would be clean
And the little hand
Missing.