Sa mhatamaitic atá dhá ghnás na n-uimhreacha aiceanta (curtha in iúil le: ).

Nodaireacht:Cuir in Eagar

Úsáidtear   chun an tacar iomlán d’uimhreacha aiceanta a léiriú.

Úsáidtear foscript chun an dá ghnás éagsúla a léiriú:

 

 

Airíonna Ailgéabrach:Cuir in Eagar

Suimiú (+) Iolrú (x)
Iamh: a + b   = slánuimhir a × b   =slánuimihir
Comhthiomsaitheacht: a + (b + c)  =  (a + b) + c a × (b × c)  =  (a × b) × c
Cómhalartacht: a + b  =  b + a a × b  =  b × a
Ball Céannachta: a + 0  =  a a × 1  =  a
Dáileach: a × (b + c)  =  (a × b) + (a × c)