Is uimhir éigeandála é 999. Baintear feidhm as an uimhir seo in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe, sa Pholainn agus i Hong Cong agus i roinnt dtíortha eile nach bhfuil san Aontas Eorpach. Cuireadh tús leis an uimhir áirithe seo sa bhliain 1937 sa Ríocht Aontaithe.