An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

ollscoil suite i mBaile Átha Cliath

An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
University College, Dublin

UCD Dublin.png
Mana Ad Astra - Coṁṫrom Féinne (chuig na réalta - comhthrom Féinne)
Bunaithe 1854
Uachtarán Andrew J. Deeks
Cláraitheoir Mark Rogers
Foireann teagaisc 1,484 (ar phostanna lán-aimseartha, 2013/2014)
Fochéimithe 16,388 (2013/2014, ar champais Éireannacha)
Iarchéimithe 8,035 (2013/2014, ar champais Éireannacha)
Láthair Baile Átha Cliath, Poblacht na hÉireann
Seoladh Belfield
Baile Átha Cliath 4
Teileafón +353-1-716 7777
Campas Uirbeach, 365 acra
Comhcheangail AMBA, EUA, IUA, , Universitas 21, UI
Láithreán Gréasáin http://www.ucd.ie/
(seansuaitheantas an choláiste)ArmasCOBÁC.png

Ollscoil Éireannach is ea An Coláiste Ollscoile, Baile Átha CliathCOBÁC (Béarla: University College Dublin (UCD)), (nó Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath mar a ghlaoitear uirthi go minic), (University College Dublin - National University of Ireland, Dublin tráth), atá suite i mBelfield i ndeisceart na príomhchathrach, Baile Átha Cliath. Is an ollscoil is mó in Éirinn í le breis agus 20,000 mac léinn cláraithe inti. Is comhcholáiste de chuid Ollscoil na hÉireann í. B'í an chéad ollscoil Chaitliceach in Éirinn í. Tagann an ollscoil ó bhforas, The Catholic University of Ireland, a raibh lámh ag John Henry Newman ina bunú agus is é a bhí mar an chéad reachtaire uirthi sa bhliain 1854. Rinneadh athmhúnlú air sa bhliain 1880 agus a fuair a cairt féin faoi 1908.

Foirgnimh san Ollscoil agus cinn atá nasctha léiCuir in Eagar

Ainmníodh foirgneamh sa Choláiste i gcuimhne ar Gerard Manley Hopkins sa bhliain 2011, tar éis a thréimhse ann mar Ollamh Gréigise.

Bhronn Peter Sutherland €4 mhilliún de dheontas ar an gColáiste Ollscoile, le scoil dlí nua a thógáil in áit an tseanchinn, Caisleán Ruabhoic. Scoil Dlí COBÁC Peter Sutherland a thugtar ar an scoil.

Scoil an Leighis agus Eolaíocht an LeighisCuir in Eagar

Tá cúrsaí ollscoile a bhaineann le heolaíochtaí an duine lonnaithe in Ionad na nEolaíochtaí Sláinte (Foirgneamh na n-Eolaíochtaí Sláinte chomh maith) ar champas Belfield. B'é scoil an leighis agus na hinnealtóireachta an dá dháimh dheirneacha a bhog amach ó Ardán Phort an Iarla go Belfield.

Tá Scoil an Leighis nasctha le hOspidéal Ollscoile Naomh Uinseann agus é mar phríomh-ospidéal oiliúna acu.

Cumainn agus Meáin na Mac LéinnCuir in Eagar

An Cumann Liteartha agus StairiúilCuir in Eagar

Is é an Cumann Liteartha agus Stairiúil an cumann díospóireachta is mó ar an gColáiste agus ceann de na cinn is mó, is sine agus is aitheanta sa tír ar fad chomh maith. Cuireann an cumann díospóireachtaí agus comórtais rialta ar siúl.

An Cumann Gaelach (COBÁC)Cuir in Eagar

Is cumann mór mac léinn é an Cumann Gaelach a eagraíonn réimse leathan imeachtaí gach bliain. Le tamall de bhlianta anuas bhí os cionn 1,000 ball ag an gCumann. Sa bhliain 2011 bhí os cionn 2,000 ball acu.

Na Meáin ChlóiteCuir in Eagar

Tá dhá phríomhnuachtán mac léinn sa choláiste. Is nuachtán mórbhileoige é an University Observer a fhoilsítear gach coicís. Is nuachtán tablóide é an College Tribune a bhunaigh an t-iriseoir Vincent Browne.

RaidióCuir in Eagar

Is stáisiún raidió mac léinn é Belfield FM a chraolann as An Coláiste Ollscoile, ar líne agus ar FM ar feadh tréimhsí áirithe gach bliain.

SpórtCuir in Eagar

Is iomaí spórt a imrítear ar champas agus is ann do mhórán áiseanna éagsúla cé nach bhfuil raon reatha ag an gColáiste a thuilleadh. Osclaíodh ionad úr spóirt sa bhliain 2012 a bhfuil linn snámha, giomnáisiam agus áiseanna eile mac léinn ann.

SacarCuir in Eagar

Is ann a imríonn Cumann Peile Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath.


Naisc SheachtrachaCuir in Eagar